Lilama69-3 DSE thực hiện thiết kế công trình theo tiêu chuẩn Eurocodes

Lilama69-3 DSE (DSE) Thiết kế kết cấu công trình theo tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode
Tổng quan về hệ thống tiêu chuẩn châu âu Eurocodes
Hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu (Eurocodes) là một bộ tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu công trình được Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá Châu Âu (CEN) ban hành để áp dụng chung cho các nước thuộc Liên minh châu Âu EU. Hệ thống tiêu chuẩn này được xây dựng bắt đầu từ năm 1975 với mục tiêu là loại bỏ rào cản kỹ thuật trong thương mại và tiến tới hài hoà các quy định kỹ thuật cho 28 nước trong khối các nước châu âu. Sau 25 năm, các phiên bản đầu tiên tiêu chuẩn châu Âu Eurocodes ra đời và được công bố chính thức. Theo lộ trình đã được quyết định, đến năm 2010 toàn bộ các nước trong Liên minh châu Âu sẽ áp dụng thống nhất tiêu chuẩn Eurocode trong lĩnh vực thiết kế xây dựng. Từ năm 1990 đến nay hệ thống tiêu chuẩn Eurocodes đã được đưa vào áp dụng tại các nước thành viên để lấy ý kiến về những vướng mắc trong quá trình sử dụng. Năm 2015 hệ thống này được hoàn chỉnh và bắt đầu chính thức bắt buộc áp dụng.
 
Kết cấu hệ thống tiêu chuẩn Eurocode và các tiêu chuẩn chính
Kết cấu và liên kết giữa các tiêu chuẩn:
Các tiêu chuẩn chính:
EN 1990 Eurocode 0: Những cơ sở thiết kế kết cấu
EN 1991 Eurocode 1: Tác động lên kết cấu
EN 1992 Eurocode 2: Thiết kế kết cấu bê tông
EN 1993 Eurocode 3: Thiết kế kết cấu thép
EN 1994 Eurocode 4: Thiết kế kết cấu hỗn hợp thép và BT
EN 1995 Eurocode 5: Thiết kế kết cấu gỗ
EN 1996 Eurocode 6: Thiết kế kết cấu khối xây
EN 1997 Eurocode 7: Thiết kế địa kỹ thuật
EN 1998 Eurocode 8: Thiết kế kết cấu chịu động đất
EN 1999 Eurocode 9: Thiết kế kết cấu nhôm
 
Khi áp dụng hệ thống tiêu chuẩn Eurocodes, ngoài nội dung của tiêu chuẩn đã được thống nhất, phần Phụ lục Quốc gia National Annex kèm theo tiêu chuẩn có vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi nước. Hơn nữa, có hơn 100 tiêu chuẩn châu Âu khác về vật liệu, thí nghiệm, thi công, quản lý chất lượng cũng được tham chiếu trong các tiêu chuẩn Eurocodes đòi hỏi năng lực, kinh nghiệm rất cao của kỹ sư và tổ chức tư vấn thực hiện thiết kế.
Áp dụng tiêu chuẩn châu âu Eurocodes tại Việt nam và thế giới:
Năm 2013, Singapore là nước đầu tiên ngoài liên minh châu âu sử dụng tiêu chuẩn Eurocode là tiêu chuẩn quốc gia của mình.
Tại Việt nam, Bộ xây dựng cũng đã và đang thực hiện chuyển dịch tiêu chuẩn Eurocode và xây dựng các phụ lục quốc gia cho phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Việt nam. Trong hệ thống tiêu chuẩn việt nam, hiện tại có tiêu chuẩn TCVN 9386:2012 là đươc dịch từ tiêu chuẩn EC8.
Lilama69-3 DSE áp dụng tiêu chuẩn châu âu Eurocodes trong thiết kế các công trình công nghiệp.
 
DSE áp dụng tiêu chuẩn châu âu Eurocodes thiết kế kết cấu các công trình trong vài năm trở lại đây và đạt được nhiều thành công.
FLSmidth A/S Đan Mạch là hãng xi măng hàng đầu thế giới đã đặt hàng DSE thực hiện thiết kế xây dựng cho các hạng mục quan trọng tại nhà máy xi măng có công suất lớn nhất thế giới Xi măng Xuân Thành – 12.500 T clinker/ ngày. Các hạng mục tiêu biểu tại dự án này bao gồm:
  1. Silo clinker 481+483:

481-Silo Clinker+Off spec Silo
 
  1. Nhà định lượng nghiền liệu 311+312:
 
  1. Nghiền than 461+462:
 
  1. Định lượng nghiền than - 465:
 
  1. Kho dài (231-Kho than và 132-Kho tổng hợp)

231-Coal Storage
 
  1. Kho tròn (131 - Kho đá vôi)
 
  1. Trạm đập sét - 112: